Vastuullisuus

Vastuullisuus Valkoisella Ristillä

Vastuullisuus tarkoittaa meille kaikille erilaisia asioita. Se voi tarkoittaa ympäristön huomioimista, toiselle välittämistä ja kolmannelle yrityksen sisäisiä asioita.

Jotkut eivät ajattele vastuullisuutta ollenkaan ja joillekin se on itsestään selvä asia, joka ohjaa valintoja esimerkiksi erilaisiin valintoihin ja tekoihin.

Suomalaisen Työn Liitto on selvittänyt suomalaisten ajatuksia vastuullisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää vastuullisuuden vaikutuksia tuotteiden ostopäätöksiin ja työnantajamielikuvaan.

Tutkimuksen mukaan yrityksen tärkeimmät vastuullisuusteot liittyivät ympäristöasioihin, ekologisuuteen ja huolehtimiseen työntekijöiden hyvinvoinnista.

Myös rehellisyys koettiin tärkeiksi asioiksi. Tutkimuksessa nousi esiin suora lainaus odotusarvosta yrityksiä kohtaan: ”Huolehtii ympäristöstään ja työntekijöistään”.

Me Valkoisella Ristillä olemme jo pitkään kantaneet vastuuta näistä asioista. Jo ennen kuin tämä oli edes ns. trendi.

Tuotteiden kierrätettävyys käytön jälkeen on yksi olennaisimpia asioita, joilla voimme vaikuttaa ympäristöön ja ekologisuuteen. Olemme ottaneet huomioon jälkikäsiteltävyyden tyhjissä pakkauksissa, sekä tietenkin uusien pakkausten mahdollisimman vähäiset ympäristökuormitukset.

Omien tuotemerkkien valmistus on täysin kotimaista ja maahantuotujen merkkien valmistus sekä toimitus on organisoitua siten, että ne tuodaan mahdollisuuksien mukaan aina samassa kuljetuksessa, niin asiakkaiden, kuin Valkoisen Ristin toimesta ja näin saamme myös minimoitua ympäristöpäästöt.

On tärkeää, että otamme huomioon koko ajan niin ympäristövaikutukset eli tuotteidemme kiertokulun kaupasta tyhjään pakkaukseen.

Yrityksen sisällä valitsee kierrätys, niin paperin, kuin esimerkiksi ruokailujen osalta henkilöstön toimesta.

Olemme iloisia siitä, että tämä yritys on edelläkävijöitä monessa asiassa, vaikka Valkoinen Risti sinällään on jo monen sukupolven kannattelema, ja yksi Suomen vanhimmista yrityksistä.

Pidämme huolen tulevaisuudesta eli pidä sinäkin omilla valinnoillasi!