Tietosuojaseloste

Evästeet, tietosuoja ja rekisteriseloste

Oy Valkoinen Risti – Vita Korset Ab:n (valkri.fi) sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla kerätään tietoa valkri.fi sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia, koska ne ovat passiivisia tiedostoja. Sivustolla käytetään kahta erilaista evästetyyppiä: pysyvät evästeet ja väliaikaiset evästeet:

1. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi.

2. Väliaikainen eväste tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua.

Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme.

Mitä evästeitä valkri.fi-sivuilla käytetään?

Evästeiden avulla pystymme esimerkiksi tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi tai parantamaan käyttökokemustasi mahdollisissa muissa palveluissa.

Lisätietoa sivulla www.aboutcookies.org.

Sivustomme käyttämät evästeet

Sivuillamme on linkkejä ja painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta www.aboutcookies.org.

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista saattavat lakata toimimasta. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

Yksityisyyden suoja

Yksityisyydensuojalaki määrittelee ne tavat, miten Oy Valkoinen Risti – Vita Korset Ab voi käyttää asiakkaidensa henkilötietoja.

Oy Valkoinen Risti – Vita Korset Ab vastaa verkkosivustonsa kautta kerätyistä tai asiakasrekisterissä olevista henkilötiedoista. Oy Valkoinen Risti – Vita Korset Ab varastoi ja käsittelee käyttäjätietoja, jotta asiakassuhteita voidaan ylläpitää, lähettää asiakkaille tarjouksia ja tärkeitä tiedotteita tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Jos käyttäjä haluaa muuttaa omia henkilötietojaan tai poistaa ne rekisteristä, voi käyttäjä olla yhteydessä palautelomakkeen kautta.

Oy Valkoinen Risti – Vita Korset rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Oy Valkoinen Risti-Vita Korset Ab
Y-tunnus: 0115672-8
Linnanherrankuja 4, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)34 34 940(vaihde)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Rita Sandström, Controller/ yhteyshenkilö, sähköposti: rita.sandstrom@valkri.fi
Maria Martin, Markkinointikoordinaattori/ yhteyshenkilö, sähköposti: maria.martin@valkri.fi

3. Rekisterin nimi 

Oy Valkoinen Risti-Vita Korset Ab asiakasrekisteri ja suoramarkkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteriä käytetään Oy Valkoinen Risti-Vita Korset Ab:n asiakasohjelmaan liittyneiden asiakkaiden asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja liiketoiminnan. Tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen sekä näihin rinnastettaviin asioihin mm. arpajaisiin ja kilpailuihin laissa säädetyissä rajoissa. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Yritykset:

Yrityksen nimi, osoite y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

• luvat markkinointiviestintään

Asiakkuuden johdosta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:

• tehdyt ostot, loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotekohtaisesti

• asiakkuuden kehittämistä varten kerätyt tiedot

• mahdolliset tiedot asiakasta kiinnostavista rekisterinpitäjän palveluista ja tuotteista

• muut asiakkaan omasta aloitteesta annetut tiedot

Asiakkaan ilmoituksesta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:

• suoramarkkinointikielto

• kielto lähettää markkinointikyselyjä

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan perustiedot ja suoramarkkinointitiedot kerätään asiakkaan tekemästä ja asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, rekisterinpitäjän palveluiden käytön yhteydessä tai rekisteröidyn suostumuksesta keräämällä.

Asiakkaan julkisia nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan www-sivustosta tai muusta lähteestä, johon asiakkaan toiminnot voivat kirjautua. Tietoja voidaan saada myös asiakkaan tekemistä ilmoituksista tai asiakaskyselyihin annetuista vastauksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain mukaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voidaan siirtää tai ne voidaan kerätä suoraan rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille (kuten, toimitus-, maksu- ja petoksenestopalveluiden tarjoajat, luottotietoyritykset sekä analyysiympäristöjen, markkinointipalvelujen ja -kyselyjen tarjoajat). Tällöin tietojenkäsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.

Tietoja voidaan siirtää käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, käytetään lain vaatimia turvatoimenpiteitä.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjien ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä rekisterinpitäjän myöntämän käyttöoikeuden perusteella. ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoapäin palomuurisuojauksin ja muina teknisin turvatoimenpitein. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus. Tiedot poistetaan asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja ei säilytetä pääsääntöisesti manuaalisissa rekistereissä. Tiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on asiakasrekisterissä. Mikäli tarkastusta ei voida tehdä verkossa, voi pyynnön tehdä kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa kopio pyynnöstä rekisteriasioita käsittelevälle yhteyshenkilölle kirjeitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys sekä osoite. Jos asiakas kieltää lähettämästä markkinointiviestintää, asiakkaalle voidaan silti lähettää tietoa koskien asiointeja ja asiakkuutta. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

10. Tiedon korjaaminen 

Rekisteröidyn on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 

Tietoja voi päivittää ottamalla yhteyttä rekisteriasioita käsittelevälle yhteyshenkilölle kirjeitse tai sähköpostitse tai soittamalla numeroon (09) 34 34 940. Puhelimessa ja kirjallisesti tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot. 

11. Kielto-oikeus 

Henkilö voi antaa suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Henkilö voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (posti, puhelin, sähköposti) ja hänellä on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa, markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.